Waarom begrijpend lezen zo waardevol is voor de ontwikkeling

Begrijpend lezen is een verplicht vak op basisscholen en hoort bij het leren van de Nederlandse taal. Kinderen mogen zelf boeken lezen en er wordt voorgelezen in de klas. Het wordt beschouwd als een kunstmatig gecreëerd schoolvak dat de tijd moet opvullen. Echter zien deze critici niet in dat begrijpend lezen zeer waardevol is voor de ontwikkeling van een kind.

Lezen en schrijven wordt al vroeg aangeleerd in Nederland en kinderen kunnen op jonge leeftijd al letters, woorden en teksten lezen. Het begrijpen wat er wordt geschreven, is echter moeilijker. Daarom wordt dit op jonge leeftijd al aangeleerd. Snel een tekst kunnen scannen, een definitie van een woord kunnen achterhalen en de betrouwbaarheid kunnen bepalen zijn interessante vaardigheden.

Voor kinderen is dit makkelijk tijdens het maken van een werkstuk en in hun verdere studieloopbaan, maar ook in een toekomstige baan zijn deze vaardigheden gewenst. In elk vakgebied krijg je teksten te verwerken en situaties waarin je moeilijke vaktermen moet kunnen begrijpen.

Dus waarom is begrijpend lezen zo belangrijk?

Tijdens de lessen begrijpend lezen leer je om een tekst te lezen en te begrijpen. Leerlingen gaan zelf aan de slag met leesboeken waardoor ze vlotter en nauwkeuriger leren lezen. Het snel kunnen lezen van de tekst is echter geen garantie dat je de tekst daadwerkelijk begrijpt. Daarom worden betekenissen van woorden en leestekens aangeleerd. Ook formuleringen van zinnen zijn van belang.

Kinderen met een brede voorkennis hebben een enorm deel. Het begrijpen van een tekst wordt namelijk eenvoudiger zodra een leerling interesse of verstand heeft van een bepaald onderwerp. De interesse of behoefte aan nieuwe kennis zorgt dat het leren en begrijpen makkelijker gaat.

Technieken voor begrijpend lezen

In de les zal de juffrouw of meester voldoende aandacht besteden aan technieken voor begrijpend lezen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van context zoals afbeeldingen en de titel waarbij gevraagd wordt aan de kinderen om een inschatting te maken. Daarnaast worden ze wegwijs gemaakt in het woordenboek zodat ze zelf onbekende woorden kunnen opzoeken.

Post Navigation